0573841727

NỖ LỰC PHẤN ĐẤU CHO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN NGÀNH GIÁO DỤC

 Thông tin chung
Bảng tin thanh niên
Ban chấp hành
Hồ sơ đoàn viên
Văn bản
Nghiệp vụ đoàn
 Kế hoạch công tác
Kế hoạch c.tác tháng
Lịch công tác tuần
  BẢN TIN THANH NIÊN    

 
ĐÒAN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG PT/DTNT TỈNH PHÚ YÊN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN [ 11-11-2011 ]
Cùng với sự hình thành và phát triển của Nhà trường, đến nay Đoàn trường Phổ Thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Phú Yên cũng đã trải qua 20 năm xây dựng và phát triển Chi tiết >>
 
   
 
Tin theo ngày: 
 
 
 
   

   Trường Trung Học Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   60 - Lê Duẩn- P7- TP. Tuy Hòa- Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0573841727
leanpha@phuyen.edu.vn   
   dtnttinh@phuyen.edu.vn