$result;}} ?> Ban giám hiệu
Monday, 23/07/2018 - 01:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú tỉnh
 • NGÔ MINH HÒA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0573841727
  • Email:
   nmhoa.thpt.dtnt@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Minh Thị Kim Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
   mtktthanh.thpt.dtnt@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tô Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
   ttthang.thpt.pbc@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: