Monday, 23/07/2018 - 01:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú tỉnh
 • NGÔ MINH HÒA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0573841727
  • Email:
   nmhoa.thpt.dtnt@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tô Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
  • Email:
   tothithuhang.thpt.dtnt@phuyen.edu
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Hồng Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Minh Thị Kim Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Văn Kim Điềm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Mai Thị Phiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đào Tấn Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Mai Xuân Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: