$result;}} ?> Tổ văn phòng
Monday, 23/07/2018 - 01:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú tỉnh
 • Phạm Thị Ngọc Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   01692339889 - 02573842860
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Mai Thị Phiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ kho - Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0989229632
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Mai Xuân Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị
  • Điện thoại:
   01697524278
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Văn Tấn Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01649191007
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đoàn Ty
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01649191007
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tạp vụ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: