0573841727

NỖ LỰC PHẤN ĐẤU CHO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN NGÀNH GIÁO DỤC

  Ngân hàng đề thi
  Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỰ LUẬN

  Thông tin về đề thi  
đề thi HKII môn tin 12
Cập nhật lúc 10.29.39 ngày 06.05.2015
Xem đề thi   Xem đáp án

Các đề thi khác khác
đề thi HKII môn tin 12    [06.05.2015]
 
đề thi HKII môn toán 12    [06.05.2015]
 
đề thi HKII môn GDCD 10    [06.05.2015]
 
Đề thi HKI môn Hóa 10 NH 2014 - 2015    [07.01.2015]
 
Đề thi HKI môn hóa 12 Nh 2014 - 2015    [07.01.2015]
 
Đề thị HKI Môn lý 12 NH 2014 - 2015    [07.01.2015]
 
Đề thi HKI môn Lý 10 Nh 2014 - 2015    [07.01.2015]
 
Đề thi HKI GDCD 10 NH 2014 - 2015    [06.01.2015]
 
Đề thi KHI Văn 11 NH 2014 - 2015    [05.01.2015]
 
Đề kiểm tra HKI Môn hóa 11 NH 2014 - 2015    [05.01.2015]
 
đề kiểm tra HKI Môn địa lý 12 nh 2014 - 2015    [05.01.2015]
 
Đề thi HKI Môn Toán 10 Nh 2014 - 2015    [31.12.2014]
 
đề thi HKI Môn tin 11, 12 Nh 2014 - 2015    [31.12.2014]
 
đề thi HKI môn Địa 12 NH 2014 -2015    [31.12.2014]
 
Đề thi HKI Lịch sử 12 Nh 2014 - 2015    [31.12.2014]
 
Đề thi HKI Lịch sử 11 Nh 2014 - 2015    [31.12.2014]
 
Đề thi HKI Môn Lịch sử 10 NH 2014 - 2015    [31.12.2014]
 
Đề thi giải đề môn toán NH 2014 - 2015 lần 1    [24.12.2014]
 
Đề thi HKI môn văn 12 NH 2014 - 2015    [24.12.2014]
 
Đề thi HKI môn sinh 12 -CB NH 2014 - 2015    [23.12.2014]
 
.................  
     
 
 

   Trường Trung Học Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   60 - Lê Duẩn- P7- TP. Tuy Hòa- Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0573841727
leanpha@phuyen.edu.vn   
   dtnttinh@phuyen.edu.vn