0573841727

NỖ LỰC PHẤN ĐẤU CHO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN NGÀNH GIÁO DỤC

  Ngân hàng đề thi
  Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỰ LUẬN

  Thông tin về đề thi  
tiếng anh 11
Cập nhật lúc 04.23.23 ngày 02.03.2016
Xem đề thi   Xem đáp án

Các đề thi khác khác
hóa 11    [02.03.2016]
 
gdcd 12    [02.03.2016]
 
gdcd    [02.03.2016]
 
môn xã hội    [02.03.2016]
 
hóa 12    [02.03.2016]
 
hóa 12    [02.03.2016]
 
Môn Hóa    [02.03.2016]
 
môn hóa    [02.03.2016]
 
kiểm tra giữa kỳ môn toán    [09.11.2015]
 
Đề thi giả đề môn Văn lần 1    [26.01.2015]
 
đề kiểm tra 1 tiết HKI môn Sử 12    [31.12.2014]
 
Đề kiểm tra 1 tiết lịch sử    [31.12.2014]
 
đề thi giải đề môn hóa lớp 12 lần 1 năm 2014- 2015    [23.12.2014]
 
đề kscl môn van    [08.12.2014]
 
.................  
     
 
 

   Trường Trung Học Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   60 - Lê Duẩn- P7- TP. Tuy Hòa- Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0573841727
leanpha@phuyen.edu.vn   
   dtnttinh@phuyen.edu.vn