Saturday, 02/07/2022 - 03:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú tỉnh

đề cương ôn tập hk1 môn hóa 10

SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN

TRƯỜNG PT DTNT TỈNH                       ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 10 HỌC KÌ I

                                     NĂM HỌC 2014 - 2015

 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

1. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

      A. Electron và proton.                                                      B. Proton và nơtron.

      C. Nơtron, electron và proton.                                          D. Nơtron và electron.

2. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

      A. Electron và proton.                                                      B. Nơtron và electron.

      C. Nơtron và proton.                                                        D. Proton, nơtron và electron.

3.  Phát biểu nào dưới đây không đúng?

      A. Nguyên tử là một hệ thống trung hoà điện.    

      B. Trong nguyên tử hạt nơtron và hạt proton có khối lượng xấp xỉ nhau.

      C. Trong một nguyên tử, nếu biết số proton có thể suy ra số nơtron.     

      D. Trong một nguyên tử, nếu biết số proton có thể suy ra số electron.

4. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

      A. Nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bản là proton, nơtron và electron.

      B. Hạt nhân nguyên tử được cấu thành từ các hạt proton và nơtron.

      C. Vỏ nguyên tử được cấu thành bởi các hạt electron.   

      D. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.

5. Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện tích là

      A. Proton.                         B. Electron và proton.             C. Proton và nơtron.               D. Nơtron.       

6. Trong một nguyên tử:

      A. Số proton luôn bằng số nơtron.                                  

      B. Tổng điện tích các proton và electron bằng điện tích hạt nhân.

      C. Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.      

      D. Tổng số proton và số nơtron được gọi là số khối.

7. Trong các hạt sau đây, hạt nào mang không điện tích?

      A. Electron.                       B. Nơtron.                               C. Electron và proton.             D. Proton.

8. Phát biểu nào dưới đây là đúng với nguyên tử X có số hiệu nguyên tử là 9?

      A. Điện tích của lớp vỏ nguyên tử của X là 9+.               B. Điện tích hạt nhân nguyên tử X là 9+.

      C. Tổng số hạt trong nguyên tử X là 26.                          D. Số khối của nguyên tử X là 17.

9. Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố cho biết:

      A. số electron hoá trị và số nơtron.                                   B. số proton trong hạt nhân và số nơtron.

      C. số electron trong nguyên tử và số khối.                       D. số electron và số proton trong nguyên tử.

11. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

      A. số khối.                         C. số nơtron.                           D. số nơtron và proton.           B. số proton.

12. Kí hiệu nguyên tử biểu thị đấy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết

      A. số khối A.                                                                     B. số khối A và số đơn vị điện tích hạt nhân.

      C. số hiệu nguyên tử Z.                                                    D. nguyên tử khối của nguyên tử.

13. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

      A. Số khối bằng khối lượng của hạt nhân nguyên tử tính ra u (đvC).     

      B. Số khối là số nguyên.                                                  

 C. Số khối bằng tổng số hạt proton và nơtron

D. Số khối kí hiệu là A.

14. Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

      A. http://3.bp.blogspot.com/-0Lk0kReKPiw/UhbNWai5_fI/AAAAAAABLjc/_RZm0lSQzdE/s320/image195-773290.png.                            B. http://2.bp.blogspot.com/-hB3KSrRt62k/UhbNWrXfTxI/AAAAAAABLjo/LFBhrDU3aWg/s320/image196-774794.png.                                   C. http://3.bp.blogspot.com/-j36lKEtXmBo/UhbNXHpqrOI/AAAAAAABLj0/6oI1D-7hs9Y/s320/image197-776515.png.                                  D. http://2.bp.blogspot.com/-geaHuA6LzGM/UhbNaSQktZI/AAAAAAABLkA/3_Ax1L0c0ww/s320/image198-789201.png.

15. Số proton, nơtron và electron của http://4.bp.blogspot.com/--fZXYZT18II/UhbNbQ6qPwI/AAAAAAABLkY/bqL1t0Q-nGI/s320/image200-793017.png lần lượt là:

      A. 19, 20, 39.                    B. 20, 19, 39.                          C. 19, 20, 19.                          D. 19, 19, 20.

16. Nguyên tử nguyên tố X có số điện tích hạt nhân bằng 13, số khối bằng 27 thì số nơtron bằng

      A. 13.                                B. 27.                                      C. 14.                                      D. 40.

17. Nguyên tử http://3.bp.blogspot.com/--A9Jv9ilYNs/UhbNcmgM_pI/AAAAAAABLk8/A_TPB59A_pw/s320/image203-798496.pngcó số proton, electron và nơtron lần lượt là:

      A. 19, 20, 39.                    B. 19, 20, 19.                          C. 20, 19, 39.                          D. 19, 19, 21.

18. Tổng số hạt p, n trong nguyên tử http://1.bp.blogspot.com/-59sIGk5kUUc/UhbNdPMke4I/AAAAAAABLlI/Dt-nfRXN8rg/s320/image204-700656.png là:

      A. 49.                                B. 86.                                      C. 123.                                                D. 27.

19. Số proton, electron, nơtron trong ion http://3.bp.blogspot.com/-zQ_CC3VYuEg/UhbNdhz4oTI/AAAAAAABLlU/HHqTABQd6j4/s320/image205-702441.png  lần lượt là:

      A. 17, 18, 18.                    B. 17, 19, 18.                          C. 17, 18, 35.                          D. 17, 35, 18. 

20. Số p, n, e của ion http://1.bp.blogspot.com/-qhsIybhze24/UhbNeOaYWUI/AAAAAAABLlg/wdgn70oOF04/s320/image206-704531.png lần lượt là:

      A. 24, 28, 24.                    B. 24, 30, 21.                          C. 24, 28, 21.                          D. 24, 28, 27.

21. Tổng số hạt n, p, e trong http://3.bp.blogspot.com/-MaUEWoycNM0/UhbNegfE-KI/AAAAAAABLls/-No9Koq7PLI/s320/image207-706250.png là:

      A. 52.                                B. 35.                                      C. 53.                                      D. 51.

22. Số p, n, e của http://1.bp.blogspot.com/-CmTTSYiIUxE/UhbNfGkQiLI/AAAAAAABLl4/1p5qxJxWWCQ/s320/image208-708463.png là:

      A. 26, 30, 23.                    B. 24, 28, 21.                          C. 24, 30, 21.                          D. 24, 28, 27.

23. Oxi có 3 đồng vị http://2.bp.blogspot.com/-uEcSZtx0Ek8/UhbNiHa1wMI/AAAAAAABLnE/lfVcFgGKsvg/s320/image214-719889.png. Chọn câu trả lời đúng?

      A. Số proton của chúng lần lượt là 8, 9, 10.                    

B. Số nơtron của chúng lần lượt là 16, 17, 18.

      C. Số nơtron của chúng lần lượt là 8, 9, 10.                    

      D. Trong mỗi đồng vị số nơtron lớn hơn số proton.

24. Nguyên tố X có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất có số khối là 24 và chiếm 60%. Khối lượng nguyên tử trung bình của X bằng 24,4. Số khối của đồng vị thứ hai của X là:

      A. 26.                                B. 25.                                      C. 27.                                      D. 23.

25.  Cacbon có các đồng vị : 12C và 13C  ;  oxi có các đồng vị: 16O , 17O và 18O. Số công thức của các

      loại phân tử  CO2 khác nhau là

      A. 10.                                B. 9.                                        C. 12.                                      D. 8.

26. Cacbon có 2 đồng vị http://3.bp.blogspot.com/-rCetKKePLRk/UhbNheqxy1I/AAAAAAABLm4/0fbl8HQgiss/s320/image213-717091.png và http://3.bp.blogspot.com/-YbsQnW9UP8g/UhbNj7XPHxI/AAAAAAABLn4/SYd4O6is-BI/s320/image218-727597.png, còn oxi có 3 đồng vị http://2.bp.blogspot.com/-UlmTZ5GJuJs/UhbNfwi-wXI/AAAAAAABLmQ/e20FVTIT7jU/s320/image210-711847.pnghttp://3.bp.blogspot.com/-w9mH1huiwRQ/UhbNkYm5BDI/AAAAAAABLoE/dlOY05GT_ng/s320/image219-729667.png và http://3.bp.blogspot.com/-TKG64v89WLo/UhbNk3_fERI/AAAAAAABLoQ/SRQn8Jc4S6E/s320/image220-731383.png. Các công thức hóa học có thể có của khí cacbonic là:

      A. 3.                                  B. 6.                                        C. 9.                                        D. 12.

27. Nguyên tử X, Y, Z có kí hiệu lần lượt: http://1.bp.blogspot.com/-f2qgbaS1HY0/UhbNmZKv6mI/AAAAAAABLo0/4DCnozh94aE/s320/image223-737305.pnghttp://1.bp.blogspot.com/-V4Rj6Jb3Eq4/UhbNm5ktKBI/AAAAAAABLpA/0Yt71H0d1lE/s320/image224-739246.png,http://1.bp.blogspot.com/--3wNUJtlWBc/UhbNnVKXbRI/AAAAAAABLpM/N9n7i-LCyAk/s320/image225-741214.png. X, Y, Z là:

      A. ba đồng vị của cùng một nguyên tố.                            B. các đồng vị của ba nguyên tố khác nhau.

      C. ba nguyên tử có cùng số nơtron.                                  D. ba nguyên tố có cùng số khối.

28. Hiđro có 3 đồng vị: http://4.bp.blogspot.com/-HEmXuJVvbt8/UhbNpAJ719I/AAAAAAABLp8/HX80bEujTo4/s320/image229-748810.pngvà Oxi có 3 đồng vị http://2.bp.blogspot.com/-UlmTZ5GJuJs/UhbNfwi-wXI/AAAAAAABLmQ/e20FVTIT7jU/s320/image210-711847.pnghttp://3.bp.blogspot.com/-w9mH1huiwRQ/UhbNkYm5BDI/AAAAAAABLoE/dlOY05GT_ng/s320/image219-729667.png; http://3.bp.blogspot.com/-TKG64v89WLo/UhbNk3_fERI/AAAAAAABLoQ/SRQn8Jc4S6E/s320/image220-731383.png. Có bao nhiêu loại phân tử H2O cấu tạo từ các đồng vị trên?

      A. 8.                                  B. 6.                                        C. 12.                                      D. 18.

29. Kí hiệu mức năng lượng của obitan nguyên tử nào sau đây là không đúng?

      A. 3p.                                B. 4s.                                       C. 2d.                                      D. 3d.

30. Phát biểu nào dưới đây về cấu tạo vỏ nguyên tử là không đúng?

      A. Lớp thứ n có n phân lớp.                                             B. Lớp thứ n có http://1.bp.blogspot.com/-8wX3LSgTpWM/UhbNqmNybdI/AAAAAAABLqg/Yf6iUnAesnQ/s320/image232-754817.png obitan.

      C. Lớp thứ n có 2n2 electron.                                           D. Số obitan trong một phân lớp là số lẻ.

31. Số electron tối đa ở mỗi lớp electron được tính theo công thức (n: là số thứ tự lớp)

      A. 2n.                                B. n2.                                       C. n3.                                       D. 2n2.

32. Trật tự các mức năng lượng obitan nguyên tử tăng dần theo trình tự:

      A. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p.                                B. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p.

      C. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d 5s 5p.                                D. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 5s 4d 5p.

33. Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hoà?

      A. s1, p3, d7, f12.                 B. s2, p5, d9, f13.                       C. s2,  p4,d10, f11.                      D.s2, p6, d10, f14.

34. Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 7 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là:

      A. 6.                                  B. 14.                                      C. 8.                                        D. 17.

35. Nguyên tử A có Z = 13, số lượng obitan nguyên tử của A là

      A. 6.                                  B. 7.                                        C. 8.                                        D. 9.

36. Nguyên tử 27X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1. Hạt nhân nguyên tử X có:

      A. 13 proton và 14 nơtron.                                               B. 13 proton và 14 electron.

      C. 14 proton và 13 nơtron.                                               D. 14 proton và 14 electron.

37. Nguyên tử Cr có Z = 24 , cấu hình e của Cr là

      A. 1s22s22p63s23p3d4s2.                                                       B. 1s22s22p63s23p64s13d5.

      C. 1s22s22p63s23p3d4s1.                                                       D. 1s22s22p63s23p64s23d4.

38. Nguyên tử Cu có Z = 29 , cấu hình e của Cu là

      A. 1s22s22p63s23p3d4s2.                                                         B. 1s22s22p63s23p64s23d9.

      C. 1s22s22p63s23p3d10 4s1.                                                     D. 1s22s22p63s23p64s13d10.

39. Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau:  A: 1s22s22p63s2 ; B: 1s22s22p6

      C: 1s22s22p63s23p5 ;    D: 1s22s22p63s23p1  ;    G: 1s22s22p63s1.  Các nguyên tố kim loại là

      A. A, D, B.                       B. B, C, A.                              C. C, B, G.                              D. A, D, G.

40. Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau:                  A: 1s22s22p63s2 ;                      B: 1s22s22p

        C: 1s22s22p63s23p5 ;           D: 1s22s22p63s23p1  ;                     G: 1s22s22p3. Các nguyên tố phi kim là

      A. A, D, C.                       B. B, D, G.                              C. C, B, G.                              D. A, D, G.

41. Cho 6 nguyên tử với cấu hình phân mức năng lượng cao nhất là: 1s2, 3s2, 3p1, 3p2, 3p6, 4p4. Số nguyên tử kim loại, phi kim, khí hiếm trong số 6 nguyên tử trên lần lượt là:

      A. 4, 1, 1.                          B. 3, 2, 1.                                C. 2, 2, 2.                                D. 2, 3, 1.

42. Trong số các cấu hình electron nguyên tử sau, cấu hình nào là của 24Cr3+?

      A. 1s22s23p63s23p63d64s2.                                                 B. 1s22s22p63s23p63d54s1.

      C. 1s22s22p63s23p63d84s2.                                                 D. 1s22s22p63s23p63d3.

43. Cấu hình electron của ion nào dưới đây giống khí hiếm?

      A. Cu+.                              B. Fe2+ .                                   C. K+.                                      D. Cr3+.

45. Phân lớp 3d trong nguyên tử có số electron tối đa là:

      A. 6.                                  B. 18.                                      C. 10.                                      D. 14.

46. Cation X+ có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2s22p6. Cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X là:

      A. 3s1.                               B. 3s2.                                      C. 3p1.                                     D. 2p5.

47. Ion nào dưới đây không có cấu hình electron của khí hiếm?

      A. Na+.                              B. Fe2+ .                                   C. Al3+ .                                   D. Cl-.

48. Anion X2- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Cấu hình electron nguyên tử của X là:

      A. 1s22s22p63s23p1.                                                           B. 1s22s22p63s23p4.                 

      C. 1s22s22p63s2.                                                                 D. 1s22s22p63s23p64s2.

49. Nhóm là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng:

      A. số lớp electron.                                                             B. số phân lớp electron.         

      C. số electron ở lớp ngoài cùng.                                       D. số electron hoá trị (trừ một số ngoại lệ).

50. Cation M+ có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p6. Trong bảng tuần hoàn M thuộc:

      A. chu kỳ 3, nhóm VIIA.        B. chu kỳ 3, nhóm VIA.     C. chu kỳ 3, nhóm IA.        D. chu kỳ 4, nhóm IA.

51. Cation X2+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X thuộc:

      A. chu kỳ 2, nhóm VIIIA.         B.chu kỳ 3, nhóm IIA.        C.chu kỳ 2, nhóm VIA.  D. chu kỳ 2, nhóm IIA.

52. Dãy nguyên tố nào dưới đây được xếp theo chiều giảm dần tính kim loại (từ trái qua phải)?

      A. Li, Na, K, Rb.              B. F, Cl, Br, I.                         C. O, S, Se, Te.                       D. Na, Mg, Al, Cl.

53. Dãy nguyên tố nào dưới đây được xếp theo chiều tăng dần tính phi kim (từ trái qua phải)?

      A. Li, Na, K, Rb.              B. F, Cl, Br, I.                         C. Na, Mg, Be, S, Cl.              D. O, S, Se, Te.

54. Ba nguyên tố A (Z = 11), B (Z = 12), D (Z = 13) có hiđroxit tương ứng là X, Y, T. Chiều tăng dần tính bazơ của các hiđroxit này là:

      A. X, Y, T.                        B. X, T, Y.                              C. T, X, Y.                              D. T, Y, X.

55. Các chất trong dãy nào sau đây được xếp theo thứ tự tính axit tăng dần?

      A. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2, H2SiO3.                           B. H2SiO3, Al(OH)3, H3PO4, H2SO4.

      C. Al(OH)3, H2SiO3 H3PO4,H2SO4.                                             D. H2SiO3, Al(OH)3, Mg(OH)2, H2SO4.

56. Dãy gồm các phi kim được sắp xếp theo thứ tự tính phi kim giảm dần:( hãy chọn đáp án đúng)

      A. Cl, F, S, O.                   B. F, Cl, O, S.                         C. F, O, Cl, S .                         D. F, Cl, S, O.

57. Xét các nguyên tố Cl, Al, Na, P, F. Dãy thứ tự tăng dần của bán kính nguyên tử nào sau đây đúng:

      A. F < Cl < P < Al < Na.                                                  B. F < Cl < Na < Al.  

      C. F < Cl < Al < P < Na.                                                  D. Cl < F < P < Na < Al.

58. Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 6, 9, 17. Nếu sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự tính phi kim tăng dần thì dãy sắp xếp nào sau đây là đúng?

      A. Z < X < Y.                   B. X < Y < Z.                         C. X < Z < Y.                         D. Kết quả khác.

59. Trong một chu kỳ của bảng tuần hoàn khi đi từ trái sang phải thì:

      A. Năng lượng ion hoá giảm dần.                                                B. Bán kính nguyên tử giảm dần.

      C. Độ âm điện giảm dần.                                                  D. Ái lực điện tử giảm dần.

60. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có độ âm điện lớn nhất?

      A. I.                                   B. Cl.                                       C. F.                                        D. Br.

61. Tính chất nào của nguyên tố trong bảng tuần hoàn được mô tả đúng?

      A. Trong một nhóm nguyên tố, từ trên xuống dưới thì kích thước nguyên tử giảm dần.

      B. Từ Fr trong nhóm IA đến F trong nhóm VIIA, kích thước nguyên tử tăng dần.

      C. Trong một chu kỳ, từ trái qua phải thì kích thước nguyên tử giảm dần.

      D. Tất cả những nguyên tử trong cùng một nhóm đều có kích thước nguyên tử bằng nhau.

62. Câu nào sau đâu có nội dung đúng?

      A. Tất cả các nguyên tố trong cùng một nhóm của bảng tuần hoàn đều có cùng số electron.

      B. Các nguyên tố trong nhóm IA tác dụng với nước tạo ra dung dịch có tính axit.

      C. Phân tử các nguyên tố nhóm VIIIA gồm hai nguyên tử.

      D. Trong một chu kỳ, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần thì giá trị của độ âm điện tăng dần.

63. Dãy nguyên tử nào sau đây được xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần?

      A. I, Br, Cl, P.                   B. C, N, O, F.                         C. Na, Mg, Al, Si.                   D. O, S, Se, Te.

64. Trong phân tử N2 có:

      A. 3 liên kết p.                                                                  B. 2 liên kết s  và một liên kết p        .          

      C. 1 liên kết s  và 2 liên kết p.                                         D. 3 liên kết s .

65. Có bao nhiêu electron trong ion http://3.bp.blogspot.com/-HLsMoS5pvjM/UhbNsrfIz9I/AAAAAAABLrQ/qiPjO-IoaWY/s320/image236-762444.png:

      A. 60.                                B. 28.                                      C. 20.                                      D. 32.

66. Có bao nhiêu electron trong ion http://2.bp.blogspot.com/-VOqLDLtrAVg/UhbNtBNFW5I/AAAAAAABLrc/Xx9RXzlHxPU/s320/image237-764271.png:

      A. 102.                              B. 104.                                                C. 106.                                                D. 232.

67. Cho các phân tử sau đây: NaCl, KCl, RbCl, CsCl. Hãy cho biết liên kết trong phân tử nào mang tính chất ion nhất?

      A. NaCl.                            B. KCl.                                    C. RbCl.                                  D. CsCl.

68. Dãy gồm các phân tử có cùng một kiểu liên kết:

      A. Cl2, Br2, I2, HCl.                                                          B. Na2O, KCl, BaCl2, Al2O3. 

      C. HCl, H2S, NaCl, N2O                                                  D. MgO, H2SO4, H3PO4, HCl

69. Số oxi hoá của nitơ trong NH4+ là

      A. -4.                                 B. -3.                                       C. +3.                                      D. +5.             

70. Số oxi hoá của nitơ, lưu huỳnh, cacbon, oxi trong HNO3, FeS2, HCOOH, H2O2 lần lượt là

      A. +5, -1, +2, -2.               B. +5, -2, 0, -2.                        C. +5, -1, +2, -1.                     D. +5, -1, 0, -2.

193. Số oxi hoá của nguyên tử C trong CO2, H2CO3, HCOOH, CH4 lần lượt là:

      A. -4, +4, +3, +4.              B. +4, +4, +2, +4.       C. +4, +4, +2, -4.                                D. +4, -4, +3, +4.

71. Trong phân tử nitơ có:

      A. 1 liên kết đôi.                                                               B. 1 liên kết σ và 2 liên kết π.

      C. 1 liên kết cộng hoá trị phân cực.                                  D. 1 liên kết π và 2 liên kết σ.

72. Cho phân tử các chất sau: NH3, H2S, H2O, H2Se, CsCl, CaS, BaF2 (độ âm điện Cs = 0,79, Cl = 3,16, Se = 2,55, H = 2,2, S = 2,58, N = 3,04, O = 3,44, Ba = 0,89, Ca = 1, F = 3,98). Chiều tăng dần độ phân cực liên kết trong các oxit của các nguyên tố là dãy nào sau đây:

      A. H2Te, H2S, NH3, CsCl, NH3, CaS, BaF2.                    B. H2Te, H2S, H2O, NH3, CsCl, CaS, BaF2.

      C. H2Te, H2S, NH3, H2O, CaS, CsCl, BaF2.                    D. H2Te, H2S, H2O, NH3, CaS, CsCl, BaF2.

73. Cho các ion sau: http://2.bp.blogspot.com/-R0fKyH8EFHM/UhbNxYi8dgI/AAAAAAABLtI/udqDOW503cs/s320/image246-781075.png. Số electron trong mỗi ion trên lần lượt là:

      A. 32, 50, 32, 36, 10.                                                        B. 32, 42, 32, 36, 9.               

C. 32, 50, 32, 35, 10.                                                        C. 32, 36, 32, 35, 10.            

74. Khi tạo thành liên kết ion, nguyên tử nhường electron hoá trị để trở thành:

      A. Ion dương có nhiều proton hơn.                                  B. Ion dương có số proton không thay đổi.

      C. Ion âm có nhiều proton hơn.                                        D. Ion âm có số proton không thay đổi.

75. Hợp chất nào thể hiện đặc tính liên kết ion rõ nhất?

      A. CCl4                             B. MgCl2                                 C. H2O.                                               D. CO2.

76. Những nguyên tử cacbon trong kim cương hoặc than chì liên kết với nhau bằng:

      A. Liên kết kim loại.                                                         B. Liên kết ion.

      C. Liên kết cộng hoá trị không cực.                                 D. Liên kết cộng hoá trị có cực.

77. Xác định câu phát biểu đúng trong các câu sau đây

      1. Trong các hợp chất Na2S và Na2O, các nguyên tố oxi và lưu huỳnh đều có điện hoá trị bằng:

      A. -2.                                 B. 2-.                                        C. 2.                                        D. II.

      2. Trong các hợp chất H2S và H2O, các nguyên tố oxi và lưu huỳnh đều có cộng hoá trị bằng:

      A. -2.                                 B. 2-.                                       C. 2.                                        D. II.

78. Cho các chất sau: HCl, HClO, HClO3, NaClO, NaClO4. Số oxi hoá của clo trong các chất lần lượt bằng:

      A. -1, +1, +5, +1, +7.        B. -1, +1, +3, +1, +5.              C. -1, -1, +5, +1, +7.            D. -1, +1, +7, +1, +5.

79. Hãy chọn câu sai trong các câu sau:

      A. Trong phản ứng phân huỷ, số oxi hoá của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi.

      B. Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hoá của các nguyên tố không thay đổi.

      C. Trong phản ứng thế, bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

      D. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hoá của các nguyên tố không thay đổi.

80. Có phương trình hoá học: K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O. Phương trình hoá học trên thuộc loại phản ứng:

      A. Oxi hoá khử.                B. Trao đổi.                             C. Phản ứng thế.                     D. Phản ứng cộng.

81. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

      A. Chất khử là chất có số oxi hoá giảm.                           B. Chất oxi hoá là chất có số oxi hoá giảm.

      C. Sự oxi hoá ứng với sự giảm số oxi hoá của một nguyên tố.

      D. Sự khử ứng với sự tăng số oxi hoá của một nguyên tố. 

82. Phát biểu nào sau đây sai:

      A. Sự oxi hoá là sự làm tăng số oxi hoá của một nguyên tố.

      B. Sự khử là sự làm giảm số oxi hoá của một nguyên tố.

      C. Số oxi hoá của một nguyên tố chính là hoá trị của nguyên tố đó.

83. Những chất trong dãy nào có cùng số oxi hoá?

      A. Đồng trong Cu2O và CuO.                                          B. Sắt trong FeO và Fe2O3.

      C. Mangan trong MnO2 và KMnO4.                                 D. Lưu huỳnh trong SO3 và H2SO4.

84. Một trong những phương trình hoá học nào có số oxi hoá của clo tăng một đơn vị?

      A. Cl2 (k) + H2 (k) →  2HCl (k).                                     

      B. NaCl (dd) + AgNO3 (dd) →  AgCl (r) + NaNO3 (dd).

      C. MnO2 (r) + 4HCl →  (dd) MnCl2 (dd) + 2H2O + Cl2 (k)       

      D. 2KClO3 (r) →  2KCl (r) + 3O2 (k).

85. Sự oxi hoá là:

      A. Sự kết hợp của một chất với hiđro.                             B. Sự làm giảm số oxi hoá của một chất.

      C. Sự làm tăng số oxi hoá của một chất.                          D. Sự nhận electron của một chất.

86. Sự khử là:

      A. Sự kết hợp của một chất với oxi.                                 B. Sự nhận electron của một chất.

      C. Sự tách hiđro của một hợp chất.                                  D. Sự làm tăng số oxi hoá của một chất.

87. Số oxi hoá của N được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:

      A. http://1.bp.blogspot.com/-YPBR7rNpvnk/UhbNuVNzQJI/AAAAAAABLsA/gUXK6ZgbOUM/s320/image240-769802.png < N2 < N2O < NO < http://3.bp.blogspot.com/-zT7X8PLyvWU/UhbNw8qTeOI/AAAAAAABLs8/jaLgRvXvPoY/s320/image245-779375.png < NOhttp://1.bp.blogspot.com/-9k0LYc0YhGo/UhbNuyrFfSI/AAAAAAABLsM/50dSyWxdF0U/s320/image241-771514.png.       B. NO < N2O < NH3 < http://1.bp.blogspot.com/-9k0LYc0YhGo/UhbNuyrFfSI/AAAAAAABLsM/50dSyWxdF0U/s320/image241-771514.png< HNO3.

      C. NH3 < N2 < http://3.bp.blogspot.com/-zT7X8PLyvWU/UhbNw8qTeOI/AAAAAAABLs8/jaLgRvXvPoY/s320/image245-779375.png  < NO < http://1.bp.blogspot.com/-9k0LYc0YhGo/UhbNuyrFfSI/AAAAAAABLsM/50dSyWxdF0U/s320/image241-771514.png.                               D. NH3 < NO < N2O < NO2 < N2O5.

88. Trong phản ứng: Zn(r) + CuCl2 (dd) → ZnCl2 (dd) + Cu (r). Cu2+ trong CuCl2 đã:

      A. bị oxi hoá.                                                                    B. bị khử.       

      C. Không bị oxi hoá và không bị khử.                              D. Bị oxi hoá và bị khử.

263. Trong phản ứng: Cl2 (r) + 2KBr → (dd) Br2 (l) + 2KCl (dd). Clo đã:

      A. Bị oxi hoá.                                                                    B. bị khử.       

      C. Không bị oxi hoá và không bị khử.                              D. Bị oxi hoá và bị khử.

89. Trong phản ứng: Zn (r) + Pb2+ (dd) → Zn2+ (dd) + Pb (r). Ion Pb2+ đã:

      A. Cho 2 electron.             B. Nhận 2 electron.                 C. Cho 1 electron.                   D. Nhận 1 electron.

90. Trong phản ứng: 2NaCl + 3SO3 → Cl2 + SO2 + Na2S2O7. Số oxi hoá của lưu huỳnh trong SO3 và SO2:

      A. +2 và 0 .                       B. +6 và +4.                            C. 0 và +4.                              D. +4 và -4.

91. Phương trình hoá học nào sau đây là phản ứng oxi hoá-khử?

      A. 2O3 → 3O2.                                                                  B. CaO + CO2 → CaCO3.

      C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2.                             D. BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O.

92. Sự biến đổi nào sau đây là sự khử?

      A. http://1.bp.blogspot.com/-6xlIOchuVbk/UhbNynbGc5I/AAAAAAABLts/4TmoLVK5S7k/s320/image249-786854.png → http://3.bp.blogspot.com/-E5InGGjyBWE/UhbNzGtSi0I/AAAAAAABLt4/A3au_MFzJa4/s320/image250-788676.png + 2e.              B. http://2.bp.blogspot.com/-bdcjlQqx-gM/UhbNzu1jYDI/AAAAAAABLuE/2rUO8Sx098M/s320/image251-790614.png → http://3.bp.blogspot.com/-w94J-wNC6SY/UhbN0Lpe4MI/AAAAAAABLuQ/egVAt93wTy0/s320/image252-792664.png + 3e.                         C. http://3.bp.blogspot.com/-asv-7-cT250/UhbN0iRkCjI/AAAAAAABLuc/jldYQyajsCg/s320/image253-794415.png.          D. http://3.bp.blogspot.com/-4OmOUg5tTCA/UhbN1KjqWiI/AAAAAAABLuo/C3-hu5HNVsU/s320/image254-796200.png.

93. Phương trình hoá học nào sau đây là phản ứng oxi hoá-khử?

      A. 2NaBr + H2SO4 → Na2SO4 + 2HBr.                           B. H2O + SO2 → H2SO3.

      C. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2.                      D. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O.

94. Phản ứng nào sau đây không là phản ứng oxi hoá-khử?

      A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3.                                                  B. 2Fe(OH)3 → 2Fe2O3 + 3H2O.

      C. 2HgO → 2Hg + O2.                                                     D. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

95. Trong phản ứng hoá học: Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2. Số oxi hoá của nguyên tố oxi:

      A. Tăng.                            B. Giảm.                                  D. Vừa tăng và vừa giảm.       C. Không đổi..

96. Khi phản ứng NH3 + O2 → N2 + H2O được cân bằng thì các hệ số của NH3 và O2 là:

      A. 2 và 1.                          B. 3 và 4.                                 C. 1 và 2.                                 D. 4 và 3.

97. Trong phản ứng: Cu + 4HNO3 → 2NO2 + Cu(NO3)2 + H2O, chất bị oxi hoá là:

      A. Cu.                               B. Cu2+.                                   C. H+   .                                   D. http://1.bp.blogspot.com/-9k0LYc0YhGo/UhbNuyrFfSI/AAAAAAABLsM/50dSyWxdF0U/s320/image241-771514.png.

98. Trong phản ứng: ..KMnO4 + ...HCl → ..KCl + ..MnCl2 + ..H2O + ...Cl2. Hệ số của các chất phản ứng và sản phẩm lần lượt là:

      A. 2,16,2,2,8,5.                 B. 16,2,1,1,4,3.                       C. 1,8,1,1,4,3.                         D. 2,16,1,1,4,5.    

II/ PHẦN TỰ LUẬN:

CHƯƠNG I:

Bài 1:

a. Viết cấu hình electron và xác định vị trí các nguyên tố sau trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, và xác định loại nguyên tố (là kim loại, phi kim hay khí hiếm).

Cu (Z = 29); Zn (Z = 30); Ag (Z = 47); Na (Z = 11); K (Z = 19); Mn (Z = 25); Cr (Z = 24); Ni (Z = 28); Br (Z = 35); Cl (Z = 17); P (Z = 15); O (Z = 8); S (Z = 16); Mo (Z = 24); P (Z = 15); Ne (Z = 10); Kr (Z = 36).

b. Viết cấu hình e, công thức hợp chất khí với hidro của các nguyên tố có số hiệu lần lượt là 7, 8, 9. Sắp xếp

các nguyên tố trên theo chiều tính phi kim tăng dần và giải thích.

Bài 2: Xác định số hiệu nguyên tử của các nguyên tố và viết cấu hình e nguyên tử của nó khi biết:

a.  Nguyên tố A có tổng số hạt của các nguyên tử là 40

b.  Nguyên tố B có tổng số hạt là 92. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 24 hạt

Câu 3. Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong nguyên tử một nguyên tố A là 52. Biết số hạt không mang điện bằng một nửa số hạt mang điện cộng thêm 1. Xác định A và vị trí của nó (số thứ tự, chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn?

Bài 4: Ion M+  và X2-  đều có cấu hình e như sau: 1s22s22p63s23p6

a.  Viết cấu hình e của M và X.

b.  Tính tổng số hạt mang điện của hợp chất tạo nên từ 2 ion trên.

Bài 5: Nguyên tử X có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10  hạt và có số nơtron chiếm

35,294% tổng số hạt.

a)  Viết kí hiệu nguyên tử X.

b)  Hợp chất M có công thức XaYb , trong đó tổng số proton và tổng số nguyên tử trong phân tử M lần

lượt là 30 và 3. Xác định công thức phân tử của M.              

Bài 6. Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Clo có hai đồng vị là 35Cl, 37Cl. % về khối lượng của 37Cl trong KClO3 là( cho 39K, 16O)

      A. 24,90%.                        B. 21,65%.                              C. 28,98%.                              D. 7,55%.

Bài 7. Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị: http://2.bp.blogspot.com/-gvOpvDky8vc/UhbNp-D-ZrI/AAAAAAABLqI/6hmnM3U6T0c/s320/image230-750954.png. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Thành phần phần trăm về khối lượng của http://2.bp.blogspot.com/-yzFziWyrEv0/UhbNqaTgloI/AAAAAAABLqU/rCg5symbioo/s320/image231-753088.png trong CuCl2 là giá trị nào dưới đây? Biết MCl= 35,5.

      A. 73,0%                           B. 27,0%                                 C. 32,33%.                              D. 34,18%.

 

CHƯƠNG II

Bài 1. 

a) Cho 2 nguyên tố  A, B  đứng kế  tiếp  nhau trong BTH và có tổng  số  đơn vị  điện  tích hạt  nhân là 37. Xác định A, B và cho biết TCHH đặc trưng của chúng.

b) Cho 8,8g hỗn hợp  2 kim loại  nằm  ở  2 chu kì liên tiếp  và thuộc  nhóm IIIA tác dụng  với HCl dư  thu  được 6,72 lit khí (đkc). Xác định 2 kim loại đó.

Bài 2. Hòa tan 17,45g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn bằng 400 ml dung dịch HCl 5,475% (D = 1,25g/ml) thu được dung dịch X và 6,16 lít khí (đktc).

a) Xác định 2 kim loại kiềm.

 b) Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch X.         (ĐS: Na, K; 2,83%, 4,32%; 1,41%)

Bài 3. Hòa tan 4,32g kim loại R bằng 350g dung dịch H2SO419,6% (D = 1,4g/ml) thu được dung dịch A và khí  

B. Cô cạn dung dịch A thu được 21,6g muối khan.

a) Xác định kim loại R.

b) Tính nồng độ mol/l các chất trong dung dịch A.             (ĐS: Mg; 0,72M; 2,08M)

Bài 4. Hợp chất khí của nguyên tố X với H có dạng XH4. Oxit cao nhất của nó chứa 53,33% oxi về khối lượng

a)  Xác định tên X.

b)  So sánh tính axit của oxit cao nhất và hidroxit tương ứng của X với các ngtố lân cận trong cùng chu kì.

Bài 5. Nguyên tố R là phi kim thuộc chu kì 2 của BTH. Hợp chất khí của R với hidro có công thức là RH2

a) Xác định vị trí của R trong BTH

b) R phản ứng vừa đủ với 12,8g phi kim X thu được 25,6g XR2. Xác định tên nguyên tố X.

 

CHƯƠNG III + IV

Bài 1:

a)  Hãy cho biết điện hóa trị và cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau: CaO, Al2O3 , NaCl,

CaCl2 , H2O, CH4 , HCl, NH3

b)  Hãy giải thích sự tạo thành liên kết trong phân tử F2 , KCl, CH4 , CaO bằng cách góp chung hoặc nhường

nhận e.

Bài 2: Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau (theo phuơng pháp thăng bằng electron) và chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa:

a)      NaClO + KI + H2SO4 g I2 + NaCl + K2SO4 + H2O

b)      Cr2O3 + KNO3 + KOH g K2CrO+ KNO2 + H2O

c)      Al + Fe3Og Al2O3 + Fe

d)     FeS2 + O2 g Fe2O3 + SO2

e)      H2S + HClO3 g HCl + H2SO4

g)      Fe + HNO3 g Fe(NO3)3 + N2O + H2O

h)      Cu + H2SO4 g CuSO+ SO2 + H2O

i)       K2S + KMnO4 + H2SO4 g S + H2SO4 + K2SO4 + H2O

j)       Mg + HNO3 g Mg(NO3)3 + NH4NO3 + H2O

f.       Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O

k)       FeSO4 + Cl+ H2SOg Fe2(SO4)+ HCl

l.        Zn + H2SO4 đặc nóng → ZnSO4 + H2S + H2O

m)     KClO3 + NH3 http://4.bp.blogspot.com/-mhGrBRkdCpQ/UhbN44FwHdI/AAAAAAABLwI/Fnh_OOJi_gQ/s320/image262-711642.png KNO3 + KCl + Cl2 + H2O

Bài 3: Cho m gam KMnO4 tác dụng với HCl đặc thu được 3,36 lit Cl2 (đkc)

a)  Viết PTHH xảy ra và cân bằng theo phương pháp thăng bằng e.

b)   Tính m. (ĐS: 9,g)

Bài  4. Hòa tan hoàn toàn 2,4g kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng, giả sử chỉ thu được V lít khí N2 duy nhất (đktc). Tính giá trị của V?

Bài 5. Cho m gam Cu  vào dung dịch HNO3 (loãng) dư thu được Cu(NO3)2 , H2O và  448 ml khí NO (đktc).

 a)Viết phương trình phản ứng xảy ra và cân bằng theo phuơng pháp thăng bằng electron?

 b) Hãy cho biết giá trị m là bao nhiêu?

Bài  6. 1,84g hỗn hợp Cu và Fe hòa tan hết trong dung dịch HNO3 tạo thành 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Tính thành phần phần trăm khối lượng của Fe và Cu?

Bài 7. Cho 18,4 gam hỗn hợp Mg, Fe với dung dịch HNO3 đủ được 5,824 lít hỗn hợp khí NO, N2 (đktc). Khối lượng hỗn hợp khí là 7,68 gam. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng Fe và Mg trong hỗn hợp ban đầu.

Bài 8 . Đốt cháy hỗn hợp gồm 1.92 g Mg và 4.48 g Fe với hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2,sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và các muối Clorua(không còn khí dư ). hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120ml HCl 2M ,thu được dd Z.Cho AgNO3 dư vào Z,thu dược 56.69g kết tủa. % thể tích của Cl2 trong hỗn hợp X là 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 107
Tháng 07 : 113