Monday, 23/07/2018 - 01:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú tỉnh

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN SINH 12

ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI SINH HỌC 12

                                                                                                              NĂM HỌC 2014-2015

Phần năm. DI TRUYỀN HỌC

Chương I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

 

Bài tin liên quan