Monday, 23/07/2018 - 01:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú tỉnh

Danh sách chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2007-2008

Danh sách chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2007-2008

(Kèm theo Quyết định 1559/QĐ-UNND, ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông: Lê Hoàng

Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa

2

Ông: Ngô Văn Gẫm

HT Trường Tiểu học số 1 Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa

3

Bà: Võ Thị Lệ

HT Trường Mầm non BC Hòa Bình, huyện Tây Hòa

4

Bà: Mai Thị Tín

GV Trường Mầm non BC Hòa Bình, huyện Tây Hòa

5

Bà: Nguyễn Thị Mừng

HT Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Sông Hinh

6

Bà: Nguyễn Thị Hoa

GV Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Sông Hinh

7

Bà: Đinh Hoàng Phương Thủy

PHT Trường Mầm non Sơn Giang, huyện Sông Hinh

8

Ông: Huỳnh Văn Cửng

PHT Trường TH Hai Riêng Số 2, huyện Sông Hinh

9

Bà: Võ Thị Thu Đức

Hiệu trưởng Trường MG Anh Đào, TP. Tuy Hòa

10

Ông: Lê Minh Sanh

PHT Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Tp Tuy Hòa

11

Ông: Nguyễn Tấn Phát

Giáo viên Trường TH Nguyễn Trung Trực, Tp Tuy Hòa

12

Bà: Trần Thị Hồng Huyền

Giáo viên Trường TH Lạc Long Quân, Tp Tuy Hòa

13

Ông: Nguyễn Đại Chúng

PHT Trường TH Bùi Thị Xuân, TP Tuy Hòa

14

Ông: Nguyễn Văn Cường

PHT Trường TH Số 2 Phú Lâm, TP Tuy Hòa

15

Ông: Trần Đức Thành

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, TP Tuy Hòa

16

Ông: Nguyễn Văn Phước

Giáo viên Trường THCS Hùng Vương, TP Tuy Hòa

17

Ông: Lê Văn Đệ

Hiệu trưởng Trường THCS Bình Ngọc, TP Tuy Hòa

18

Ông: Nguyễn Lục

Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Tuy Hòa

19

Ông: Hồ Văn Đạt

Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Tuy Hòa

20

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thu

GV Trường MG Dân lập Xuân Phước, huyện Đồng Xuân

21

Bà: Nguyễn Thị Ổi

GV Trường MG công lập Đa Lộc, huyện Đồng Xuân

22

Bà: Đào Thị Bích Ngân

GV Trường THCS Phan Lưu Thanh, huyện Đồng Xuân

23

Ông: Nguyễn Thành Lai

Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Đồng Xuân

24

Bà: Nguyễn Vân Huyền

Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Đồng Xuân

25

Bà: Nguyễn Thị Thanh

GV Trường Tiểu học Hai Riêng số 1, huyện Sông Hinh

26

Bà: Đàm Thị Kim Hoa

Giáo viên Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh

27

Ông: Nguyễn Đình Diêm

Hiểu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh

28

Ông: Dương Bình Diễn

Cán bộ chuyên môn Tiểu học, Phòng GD&ĐT  H. Tuy An

29

Ông: Võ Hiệp

HT Trường THCS Hoàng Hoa Thám, huyện Đông Hòa

30

Ông: Đặng Văn Thiện

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Kiệt, huyện Đông Hòa

31

Ông: Dương Bình Tông

PHT Trường THCS Lương Tấn Thịnh, H. Đông Hòa

32

Ông: Nguyễn An

Hiệu trưởng Trường TH Số 2 Hòa Thành, Huyện Đông Hòa

33

Ông: Nguyễn Ngọc Anh

HT Trường TH số 2 Hòa Tân Đông, huyện  Đông Hòa

34

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thu

PHT Trường TH số 1 Hòa vinh, huyện Đông Hòa

35

Ông: Lê Thanh Khảnh

Giáo viên Trường TH số 2 Hòa Vinh, huyện Đông Hòa

36

Ông: Lê Sĩ Hiền

PHT Trường TH số 1 Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa

37

Ông: Phạm Tấn Hạnh

Giáo viên Trường TH Vũng Rô, huyện Đông Hòa

38

Bà: Nguyễn Thị Mai

Hiệu trưởng Trường MGBC Hòa Tân Đông, H. Đông Hòa

39

Bà: Đỗ Thị Thu Hằng

Hiệu trưởng Trường MGBC Hòa Vinh, H. Đông hòa

40

Ông: Nguyễn Chánh

Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT huyện Đông Hòa

41

Ông: Dương Văn Vân

PHT Trường THCS Lương Văn Chánh, huyện Phú Hòa

42

Bà: Nguyễn Thị Ảnh

Hiệu trưởng Trường MNBC Hòa Trị, H. Phú Hòa

43

Ông: Lưu Văn Hạnh

PHT Trường TH Hòa An 2, H. Phú Hòa

44

Ông: Nguyễn Như Tiến

PHT Trường TH Hòa An 1, H. Phú Hòa

45

Ông: Nguyễn Lờ

Phó hiệu trưởng Trường TH Hòa Thắng 1, H. Phú Hòa

46

Ông: Lê Kết

Giáo viên Trường TH Hòa Thắng 1, H. Phú Hòa

47

Ông: Nguyễn Sơn Tùng

Hiệu trưởng Trường TH Hòa Quang 3, H. Phú Hòa

48

Ông: Phạm Văn Chánh

Hiệu trưởng Trường TH Hòa Trị 1, H. Phú Hòa

49

Ông: Nguyễn Ngọc Thời

Giáo viên Trường TH Hòa Trị 1, H. Phú Hòa

50

Bà: Lê Thị Lệ

Hiệu trưởng Trường MNBC Hòa Thắng, H. Phú Hòa

51

Bà: Phan Thị Tuyết Nhung

Phó Hiệu trưởng Trường MNBC Hòa Quang Nam, H. Phú Hòa

52

Ông: Nguyễn Trọng Cần

Hiệu trưởng Trường TH Hòa Định Tây 2, H. Phú Hòa

53

Bà: Nguyễn Thị Dũng

Giáo viên Trường THCS Hòa Quang, H. Phú Hòa

54

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Hiệu trưởng Trường TH Hòa Định Đông 1, H. Phú Hòa

55

Bà: Đào Thị Tuyết Hạnh

Giáo viên Trường TH Hòa Định Đông 1, H. Phú Hòa

56

Bà: Lê Thị Nhạn

Hiệu trưởng Trường TH Hòa Thắng 2, H. Phú Hòa

57

Ông: Ung Vĩnh Thắng

Phó Hiệu trưởng Trường TH Hòa Thắng 2, H. Phú Hòa

58

Bà: Mai Thị Viễn

Giáo viên Trường THCS Hòa Hội, H. Phú Hòa

59

Ông: Nguyễn Thành Nhơn

Phó Hiệu trưởng Tường THCS Hòa An, H. Phú Hòa

 

Bài tin liên quan