Thursday, 23/05/2019 - 12:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú tỉnh

KẾ HOACH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HIỆN NĂM HỌC 2011 – 2012

KẾ HOACH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HIỆN NĂM HỌC 2011 – 2012

SỞ GD VÀ ĐT PHÚ YÊN

TRƯỜNG PT/DTNT TỈNH 

Số: 182/CNTT/DTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Phú yên, ngày 26  tháng 9 năm 2011

BÁO CÁO

“KẾ HOACH  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HIỆN

NĂM HỌC 2011 – 2012 “

          Kính gửi:  Phòng Khoa Học và Công Nghệ thông tin Sở GDĐT  Phú yên.

          Căn cứ chỉ thị 55/2008/CT-BGDĐT ký ngày 30/09/2008 của Bộ Gíao dục và Đào Tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong nghành giáo dục giai đoạn 2008-2012; công văn 4960/BGDĐT-CNTT ký ngày 27/07/2011 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2011-2012; công văn số 976/SGDĐT-KHCNTT ký ngày 21/09/2011 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm 2011-2012. Trường PT/DTNT Tỉnh báo cáo kế hoạch nhiệm vụ ứng dụng CNTT về Sở GD&ĐT Phú Yên với các nội dung như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm

          1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012 theo hướng đẩy mạnh đổi mới về phương pháp dạy học (PPDH), học tập và trong quản lý nhà trường một cách thiết thực và hiệu quả.

          2. Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn bộ cán bộ, giáo viên nhân viên về vai trò, vị trí của CNTT trong quản lý và dạy học.

          3. Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị phục vụ cho các ứng ụng CNTT. Tiếp tục bảo dưỡng, bảo trì định kỳ hệ thống máy tính và các thiết bị điện tử trong phòng học tin và các phòng ban trong nhà trường.

4. Chỉ đạo ứng dụng CNTT trong học tập và giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm; tập trung hướng dẫn, định hướng cho người học biết tự khai thác và ứng dụng CNTT vào quá trình học tập của bản thân, thay vì chỉ tập trung vào việc chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trong tiết giảng.

 

 

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Lồng ghép việc sử dụng CNTT vào quá trình dạy học và khai thác các phần mềm ứng dụng trên website http://edu.vn trong quá trình giảng dạy.

2. Phấn đấu hòan thành Website của trường PT/DTNT Tỉnh trong HKI năm 2011-2012.

3. Thường xuyên công bố công khai các thông tin, các văn bản và kết quả các kỳ thi qua website của nhà trường và website của sở giáo dục .

          2. Phấn đấu trong năm học 2011-2012 trên 95% cán bộ nhân viên, giáo viên trong nhà trường có bằng tin A (do trung tâm tin học và ngoại ngữ của Sở cấp).

         4. Hướng dẫn cho học sinh lớp 12 và giáo viên các bộ môn sử dụng thành thạo cẩm nang điện tử Những điều cần biết về thi và tuyển sinh,  thư viện đề thi tại các địa chỉ website của Bộ và của Sở.

          5. Tuyên truyền cho giáo viên và học sinh hiểu và sử dụng các phần mềm mã nguồn mở open office.

6. Khuyến khích tạo địa chỉ e-mail cho học sinh theo tên miền của trường THPT hoặc theo tên miền riêng của sở GDĐT.

III. Giải pháp thực hiện

          1. Thành lập bộ phận chuyên trách về CNTT tại nhà trường (ban biên tập), tạo điều kiện cho các giáo viên đi tập huấn và học tập để nâng cao trình độ tin học.

          2. Tiếp tục đầu tư hạ tầng thiết bị phục vụ cho các ứng ụng CNTT và các phần mềm trong quản lý và giảng dạy.

          3. Thông qua các cuộc họp hội đồng sư phạm và họp tổ nhóm chuyên môn để quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn bộ cán bộ, giáo viên nhân viên về vai trò, vị trí của CNTT trong quản lý và dạy học.

          4. Nhà trường sẽ thường xuyên đăng tải các thông tin, các văn bản và thời khóa biểu trên website nhà trường (trước kia thường gửi văn bản trực tiếp).

          5. Phối hợp với trung tâm tin học và ngoại ngữ của Sở và giáo viên dạy tin tại đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên được học và thi chứng chỉ tin B tin hoc.

          6. Thông qua các buổi học hướng nghiệp nhà trường hướng dẫn học sinh khối 12 biết cách khai thác và sử dụng thư viện đề thi, cẩm nang điện tử những điều cần biết về thi và tuyển sinh tại địa chỉ http://thi.moet.gov.vn.

          7. Giao nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên trong các tổ nhóm chuyên môn xây dựng các giáo án điện tử, các bài viêt về chuyên môn cũng như các bài viết liên quan đến giáo dục, đến nhà trường để đăng tải trên webtise của nhà trường để chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi học tập.

          8. Gắn các hoạt động ứng dụng CNTT  tới từng cán bộ giáo viên trong nhà trường coi đây như một tiêu chí để đánh giá thi đua cuối năm.

          Trên đây là báo cáo nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong năm học 2011-2012 và một số giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ của trường PT/DTNT Tỉnh, kính mong các phòng ban của Sở xem xét tạo điều kiện và cho ý kiến chỉ đạo để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ đã nêu trên./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi.

- CB-CNTT Trường.

- Lưu VP nhà trường.

                    HIỆU TRƯỞNG                 

 

(Đã kí và đóng dấu)

LƯƠNG TRIỀU DƯƠNG

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 05 : 633