NỖ LỰC PHẤN ĐẤU CHO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN NGHÀNH GIÁO DỤC
 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM 2011-2012  
[ 20-10-2011-THANH TRA ]  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

                                      BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

NĂM  2011-2012

I - Đặc điểm tình hình ban thanh tra nhân dân Năm học 2011-2012

        Ban TTND trường PT/DTNT Tỉnh được kiện toàn tại  hội nghcán bộ viên chức và người lao động tháng 10 năm 2010.

Cơ cấu BTT gồm 3 đ/c:

1- Trưởng ban : đ/c Nguyn Th M Ngc  - Giáo viên tổ Xã hội

2- Ban viên : đ/c  Võ Tá Thông: Giáo viên - Tổ trưởng tổ Tóan Lý

3-  Ban viên : đ/c Nguyễn Thị Dương Thùy : Giáo viên-Tổ  Hóa sinh

            Sau khi được kiện toàn BTTND đã căn cứ nhiệm vụ quyền hạn để tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Hiệu và tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ kỷ cương trong trường học.

II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban TTND Năm học 2010-2011

1) Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:

            Ban lãnh đạo trường PT/DTNT Tỉnh trong những năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đẩy đủ, kịp thời đến từng cán bộ giáo viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả, đặc biệt là đầu năm học 2010-2011, triển khai việc thực hiện nói không với tiêu cực trong giáo dục và bệnh thành tích trong giáo dục.

2-  Giám sát việc thực hiện các quy chế trong nhà trường:

            - Thực hiện yêu cầu dân chủ hoá trong trường học, thực hiện sự đổi mới trong giảng dạy nhà trường, tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức CĐ tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên xây dựng các quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, giáo viên thảo luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong nhà trường.

- Đầu năm học đã kiểm tra các chuyên đề : học sinh phải học và ghi chép 7 nhiệm  vụ và năm điều cấm được triễn khai đến từng học sinh và viết cam đoan thưc hiện .

-Kiểm tra hồ sơ học chế từ đầu năm học : thực hiện tốt đầy đủ đúng quy định

-Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện nếp sống văn minh , an ninh khu nội trú

- Kiểm tra toàn diện hồ sơ sổ sách 3 tổ CM và HCQT : Đầy đủ dúng quy định.

- Kiểm tra toàn diện 14 giáo viên xếp loại tốt 13 khá 1

 3 -  Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CBGV đã đề ra hằng năm:

            - Nghị quyết hội nghị của từng năm học được đề ra dựa theo kế  hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện các kỳ hội nghị cán bộ viên chức và người lao động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học.

4-  Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao độngvà học bổng của học sinh:

            Trong nhiệm kỳ vừa qua được chỉ đạo của nhà trương cùng với sự tạo điều kiện thuận lợi BGH cùng với các tổ chức trong nhà trường, Ban TTND đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động và học sinh được chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và không phát hiện có sự vi phạm nguyên tắc tài chính trong nhà trường.

5-  Kết luận của BTTND

            Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TTND nhiệm kỳ vừa qua, Ban TTND nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, các cán bộ giáo viên nhân viên, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm  trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm  trong việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết của hội nghị cán bộ viên chức đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu thi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ giáo viên.

-         Trong cả nhiệm kỳ vừa qua, Ban TTND không nhận được đơn thư khiếu tố, khiếu nại hoặc các hiện tượng bất bình thường trong các tổ chức của nhà trường yêu cầu Ban TTND làm việc.

III- Kế hoạch hoạt động của Ban TTND năm 2011-2012

            Phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban TTND nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của cán bộ giáo viên tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và giữ vững các thành tích đã đạt được trong nhiều năm trước. Ban TTND dự thảo kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới như sau:

1- Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trưởng chính sách, phát luật của Đảng và Nhà nước đối với các tổ chức trong nhà trường.

2- Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết mà các hội nghị cán bộ viên chức tại các năm học đề ra đối với các tổ chức và cá nhân trong nhà trường.đặc biệt chú trọng phối hợp với chuyên môn, các bộ phận công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong thi, kiểm tra và bệnh thành tích trong giáo dục đối với các bộ phận công tác và từng cá nhân trong nhà trường.

3- Tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động và hoạt động tài chính trong nhà trường.

4- Theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác giám sát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo của tổ chức CĐ cơ sở và của Ban TTND cấp trên. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm quyền hạn, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong nhà trường nhằm mục đích nhà trường phát triển cả chất và lượng theo phương hướng hoạt động tại các năm học.

 

                                               TuyHòa ngày 06 tháng 10 năm 2011

                                                         TM   Trưởng ban TTND

                                                        

                                                                   Võ Tá Thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
CHÀO MỪNG 71 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM [ 22-12-2015 ]
Thao giảng HKI/2015 [ 17-11-2015 ]
Kế hoạch thi giải đề năm học 2015 - 2016 [ 17-11-2015 ]
ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA MỘT SÂN CHƠI HẤP DẪN [ 02-11-2015 ]
TRƯỜNG PT DTNT TỈNH BƯỚC TIẾN VỮNG CHẮC [ 17-10-2015 ]
Ngày thứ 7 tình nguyện của BCH Đoàn trường PTDTNT Tỉnh [ 10-10-2015 ]
TRƯỜNG PT/DTNT TỈNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2015-2016 [ 02-10-2015 ]
RỘN RÀNG TRONG ÁNH TRĂNG THU [ 29-09-2015 ]
HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2015-2016 [ 29-09-2015 ]
Trường PT/DTNT Tỉnh Phú Yên tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2015 [ 21-09-2015 ]
 
      THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
      TIN TỨC- SỰ KIỆN MỚI
+ CHÀO MỪNG 71 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
+ Kế hoạch thi giải đề năm học 2015 - 2016
+ Thao giảng HKI/2015
+ ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA MỘT SÂN CHƠI HẤP DẪN
+ TRƯỜNG PT DTNT TỈNH BƯỚC TIẾN VỮNG CHẮC
+ Ngày thứ 7 tình nguyện của BCH Đoàn trường PTDTNT Tỉnh
+ TRƯỜNG PT/DTNT TỈNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2015-2016
 
      DANH NGÔN
  "Thực hành khiến cho thành thạo, thành thạo khiến cho tự tin. Học sinh mà tự tin thì hứng thú, hứng thú khi học thì đạt kết quả tốt".             Kumon (Nhật)  
   
  "Nghĩ sâu thì ý xa, ý xa thì lý mạnh, lý mạnh thì lời nhiều, lời nhiều thì văn hay”.            Lê Quý Đôn  
   
  "Chúng ta đừng bằng lòng chờ đợi những gì sẽ xảy ra, mà hãy quyết tâm làm cho những điều xảy ra đúng hiện thực".  P.Marshall  
   
  Câu nói như mũi tên, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai, không tài nào rút ra được nữa”.            Lục Tài Tử  
   
  "Theory is grey, but the tree of life is evergreen". Goethe  
   
 

Người nào ngừng học tập đều trở nên già cả, dù ở tuổi 20 hay 80. Bất cứ ai liên tục học tập đều trẻ trung.   Điều vĩ đại nhất trong cuộc sống là giữ cho trí não của bạn tươi trẻ.

                                                                      (Henry Ford)

 
   
 

Objet non trouvé!

L'URL requise n'a pu etre trouvée sur ce serveur. La référence sur la page citée semble être erronée ou perimée. Nous vous prions d'informer l'auteur de cette page de cette erreur.

Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur du serveur, veuillez contacter le gestionnaire du site.

Error 404

dtnttinh.phuyen.edu.vn
11/17/2014 10:20:16 AM
Apache/2.2.17 (Win32) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8o PHP/5.3.4 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1
 
   
 
      THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
      THÔNG TIN TRUY CẬP
335386