0573841727

NỖ LỰC PHẤN ĐẤU CHO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN NGÀNH GIÁO DỤC

 Ngoại ngữ - Thể dục - Âm nhạc
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 TỔ HÀNH CHÍNH
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 TỔ LÍ-HÓA-SINH
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 TỔ PHÁP CHẾ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 TỔ QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 TỔ TD-NGOẠI NGỮ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 TỔ TOÁN - TIN
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 TỔ VĂN-SỬ-ĐỊA
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
BỘ MÔN - CHUYÊN ĐỀ:

STT TIÊU ĐỀ NỘI DUNG NGUỒN CUNG CẤP MÔN
1 Kế hoạch tổ [ 27.02.2017 ] Võ Tá Thông Toán
2 Kế hoạch tổ [ 27.02.2017 ] Lê Văn Toàn Ngữ Văn
3 Kế hoạch tổ  [ 27.02.2017 ] nguyexn thị mỹ ngọc
4 Kế hoạch công tác Tổ Quản trị Đời sống  [ 21.11.2014 ] Minh Thanh
5 Phân phối chương trình giảm tải môn tin  [ 12.10.2011 ] Tin
6 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TÓAN -LÝ LỚP 10 – 11 – 12  [ 12.10.2011 ] Tổ tóan Toán
 
Trang   1
 
 
 

   Trường Trung Học Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   60 - Lê Duẩn- P7- TP. Tuy Hòa- Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0573841727
leanpha@phuyen.edu.vn   
   dtnttinh@phuyen.edu.vn