0573841727

NỖ LỰC PHẤN ĐẤU CHO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN NGÀNH GIÁO DỤC

  Ngân hàng đề thi
  Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo

NGÂN HÀNG ĐỀ THI

  Thông tin về đề thi  
ĐỀ KIỂM TRA KSCL
Cập nhật lúc 02.47.25 ngày 02.12.2014
Xem đề thi   Xem đáp án

Các đề thi khác khác
ĐỀ KIỂM TRA KSCL ANH VĂN 11    [05.12.2014]
 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ANH VĂN HKI, LẦN 2    [05.12.2014]
 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ANH VĂN 11 HK1    [05.12.2014]
 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 HK1    [02.12.2014]
 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK1    [02.12.2014]
 
ĐỀ KIỂM TRA 1T HK1    [02.12.2014]
 
dỀ KIỂM TRA MÔN gdcd HK1    [02.12.2014]
 
đỀ kIỂM TRA 1 TIẾT hk1    [02.12.2014]
 
kIỂM TRA 1 TIẾT 11hk1    [02.12.2014]
 
Đề kiểm tra 1 TIẾT hk1    [02.12.2014]
 
Đề KSCL đầu năm    [02.12.2014]
 
Đề kiểm tra môn LS 12    [02.12.2014]
 
Đề kiểm tra 1 tiết lần 2    [02.12.2014]
 
Đề kiểm tra 1 tiết - môn NN    [02.12.2014]
 
.................  
     
 
 

   Trường Trung Học Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   60 - Lê Duẩn- P7- TP. Tuy Hòa- Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0573841727
leanpha@phuyen.edu.vn   
   dtnttinh@phuyen.edu.vn