Thursday, 23/05/2019 - 13:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú tỉnh
Điều lệ Hội chữ thập đỏ Việt Nam sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông qua và được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số: 1348/QĐ-BNV, ngày 19 tháng 12 năm 2012.
Văn bản liên quan